+31 (0) 53 434 02 88

Herroepingsrecht

U heeft het recht om zonder opgave van redenen binnen 14 dagen de goederen te retourneren c.q. te annuleren in de originele staat en de verpakking. (De goederen dienen dan wel voldoende te gefrankeerd en zijn verzekerd tegen transportschade). De wachttijd is 14 dagen vanaf de datum waarop u of een derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst hebben genomen of, als u verschillende goederen onder een één inkooporder hebt besteld en deze afzonderlijk worden geleverd. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via  E-mail. Wij zullen vervolgens het orderbedrag binnen 14 dagen na ontvangst van de van uw retourzending terugstorten mits het product in goede orde is ontvangen.

Thermostaten besteld door de klant op eigen goeddunken of andere aangepaste accessoires en productontwerpen aangepast aan uw wensen  zijn uitgesloten van het recht van intrekking en retour.

Om gebruik te maken van het herroepingsrecht dient u ons :

SunLife-shop.nl
Postbus 307
7500 AH Enschede
E-Mail: info@sunlife-shop.nl

op de hoogte te stellen, d.m.v. een duidelijke verklaring (per post, of E-mail) van uw beslissing om de order/overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren.

U kunt hier een retouraanvraag invullen »

Voor de deadline is het voldoende dat U de mededeling over de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de wachttijd in de voornoemde vorm aangeeft.

De gevolgen van herroeping

Als u deze overeenkomst annuleert, zullen we alle betalingen die we hebben ontvangen van u, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit een ander type van levering zoals aangeboden door ons, beste standaardlevering hebt gekozen), onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen (te rekenen vanaf de dag dat wij de goederen retour hebben ontvangen), te betalen. We gebruiken de dezelfde betaalmiddelen die u hebt gebruikt in de oorspronkelijke transactie voor deze terugbetaling, tenzij iets anders uitdrukkelijk is overeengekomen met u.

Retourzenden van de goederen

U dient de goederen goed verpakt (in de originele verpakking) en voldoende gefrankeerd (ook verzekerd tegen transportschade) aan ons te zenden na het indienen van uw annulering. U draagt de directe kosten van deze teruggave van de goederen. Houd er rekening mee dat wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade veroorzaakt door onvoldoende verpakking . Ook, onvoldoende gefrankeerde en beschadigde pakketten worden niet geaccepteerd!

U dient alleen te betalen voor een mogelijk verlies in waarde van de goederen, als dit verlies, na een controle van de kwaliteit/werking van de goederen als gevolg van onnodige behandeling/gebruik van de infraroodpanelen terug te voeren is aan onjuiste behandeling van de apparatuur.

Uitsluiting van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op contracten voor de levering van niet standaard goederen, die voor individuele keuze of bepaling voor de consument is vervaardigd of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument, evenals voor goederen die zijn uitgesloten krachtens artikel 6, lid 1 van algemene voorwaarden (AV).