+31 (0) 53 434 02 88

Garantie bepaling

Infrarood panelen:

  • Elk garantiegeval wordt apart behandeld, en dient u het ter controle te retourneren.
  • Onder garantie wordt verstaan: defect d.m.v. een productiefout. 
  • Garantie is niet van toepassing bij een ondeugdelijke installatie of toepassing. 
  • Mede door spanningspieken, blikseminslag  e.d. kan er ook schade ontstaan aan de elektronica welke niet onder de garantie voorwaarden valt.


Thermostaten

Alle thermostaten hebben een garantieperiode van 2 jaar  m.u.v. schade welke veroorzaakt zijn door  spanningspieken, blikseminslag e.d.  Bij defect kunt u deze retour zenden aan de leverancier en te voorzien van het bijgeleverde garantiebewijs